top of page

Vanaf deze dag is het niet meer nodig om je doorgang te reserveren!

Nieuwe COVID richtlijnen voor de werking DVSAF

Beste DVSAF-leden,

 

De situatie van de pandemie verbetert aanzienlijk en stelt ons in staat om terug te keren naar een min of meer normale werking.

Naar aanleiding van het overlegcomité van 4 juni kunnen wij aankondigen dat het vanaf dit WE, zaterdag 12 juni, niet meer nodig is om je schietbeurt te reserveren. De al gemaakte reserveringen worden geannuleerd

 

Dit betekent een terugkeer naar onze pre-COVID manier van werken voor de schietactiviteiten. Je kan dus op je gemak onze standen A2 en A4/A4bis komen gebruiken volgens de openingsagenda van de schietbanen.

 

Er is geen opvang meer op de parkeerplaats noch begeleiding naar het clubhuis of de schietstanden.

Het administratieloket "COVID" bij het clubhuisraam wordt opgedoekt.

Net als in het verleden opent en sluit de schutter persoonlijk zijn ShootLog-sessie in het clubhuis en maakt hij de verplichte vermeldingen in het politieregister op de schietstand. Hij vergeet niet om de schijven of de SIUS sessie te betalen (met ontvangst van een ticket geldig voor deze sessie).

 

We moeten echter nog even wachten op een terugkeer naar de normaliteit met betrekking tot het (sociale) leven in het clubhuis, onze cafetaria werkt alleen buiten en dit in beperkte modus.

 

Tot nader order gelden de volgende sanitaire maatregelen in onze ganse infrastructuur:

 • Naleving van barrièregebaren en het toepasselijke COVID-protocol (geplaatst aan het clubhuis).

 • Het dragen van een masker blijft verplicht.

 • Respecteren van de sociale afstand.

 • De samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 10 personen.

 • Handontsmetting bij aankomst in het clubhuis.

 • Bij aankomst in het clubhuis word je uitgenodigd om jezelf persoonlijk te badgen op het ShootLog systeem. Hiervoor ga je ALLEEN naar binnen en desinfecteer je je handen voordat je het scherm van de ShootLog aanraakt. Naast de ShootLog wordt een desinfecterende gel ter beschikking gesteld.

 • De toegang tot het clubhuis is beperkt tot ÉÉN persoon tegelijk buiten het personeel met dienst, en dit alleen om in of uit te loggen op het ShootLog systeem, een schijf te kopen of de SIUS-sessie te betalen.

 • Het is ook mogelijk om een drankje te nemen uit de drankautomaat, maar dit moet wel op het terras worden verbruikt.

 • Het terras is toegankelijk met de norm van maximaal VIER personen per tafel.

 • Op de stand A2 (400m, met plexiglas scheidingswanden) is de schootslijn beperkt tot 6 schutters en de schootsdirecteur (geen bezoekers of toeschouwers). De wachtende schutters blijven een paar meter achterop en gaan pas binnen na toestemming van de schootsdirecteur.

 • Op de stand A4/A4bis is de schootslijn beperkt tot 5 schutters met een minimum van 1,5 meter tussen elke schutter. De wachtende schutters blijven op 10 meter achter de schootslijn.

 • De politieregisters worden opnieuw op de schietstanden A2 en A4/A4bis ter beschikking gesteld. De schutter wordt verzocht een eigen balpen mee te brengen om deze in te vullen.

 

Om de herstart van onze activiteiten in alle comfort, risicoloos en in de juiste sfeer mogelijk te maken vragen wij dat jullie bovenstaande richtlijnen nauwgezet naleven.

 

Wij danken jullie voor het getoonde begrip en medewerking.

We kijken ernaar uit jullie allen weer te zien.

 

Voor het Bestuursorgaan DVSAF

Georg JANSSEN

Voorzitter DVSAF

bottom of page